Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1884904 obálek a 467022 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zvuky v reklamě

Autor: Rafajová, Andrea
Rok: 3580
ISBN: 9788073806736
NKP-CNB: cnb002953743
OKCZID: 127839081

Citace (dle ČSN ISO 690):
RAFAJOVÁ, Andrea. Zvuky v reklamě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 343 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovna



Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.84.182...)