Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180108 obálek a 541029 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Daňové právo de lege lata

Autor: Petra Jánošíková, Silvie Anderlová, Dana Bárková, Josef Nocar
ISBN: 9788073806873
OKCZID: 127863682

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMRŽOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 156 stran. Pro praxi.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.236.59...)