Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský zákoník : praktický komentář, I.

Autor: Milan Kindl, Aleš Rozehnal, Zdeněk Ertl, Nikola Formanová, Michaela Kindlová, Tomáš Kindl, Alexander Šíma
ISBN: 9788073807429
OKCZID: 128029785

Citace (dle ČSN ISO 690):
KINDL, Milan. Občanský zákoník: praktický komentář. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 2 svazky (991; 937 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.3.228...)