Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102684 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

Autor: Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková
ISBN: 9788073807498
OKCZID: 128060944

Citace (dle ČSN ISO 690):
GERLOCH, Aleš, ed. a ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna, ed. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 715 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.218.67...)