Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní obchodní právoAutor: Magdalena Pfeiffer, Monika Pauknerová, Jan Brodec, Petr Bříza, Milan Müller, Květoslav Růžička, Marta Zavadilová
ISBN: 9788073807641
OKCZID: 128228581

Citace (dle ČSN ISO 690):
PFEIFFER, Magdalena. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 412 stran. Monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury