Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2266703 obálek a 571025 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Globální terorismus a radikální hnutí

Autor: Makariusová, Radana
Rok: 2019
ISBN: 9788073807771
NKP-CNB: cnb003158055
OKCZID: 128272024

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAKARIUSOVÁ, Radana. Globální terorismus a radikální hnutí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 215 stran.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.109...)