Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462928 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktikum civilního procesu

Autor: Radka Zahradníková, Pavla Buriánová, Eva Dobrovolná, Miroslav Hromada, Zdeněk Pulkrábek, Miroslav Sedláček, Stanislav Sviták, Martin Štika, Miloslava Wipplingerová, Jitka Wolfová
Rok: 2020
ISBN: 9788073807856
OKCZID: 128326688

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 427 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.212.120...)
 
 
 

Seznam literatury