Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2460432 obálek a 691227 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přípravné řízení dnes a zítra sborník příspěvků z konference pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019

Autor: Tomáš Gřivna, Hana Šimánová
ISBN: 9788073807870
OKCZID: 128272017

Citace (dle ČSN ISO 690):
GŘIVNA, Tomáš, ed. a ŠIMÁNOVÁ, Hana, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 343 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.207.247...)