Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2515919 obálek a 722530 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o zpracování osobních údajů : Praktický komentářAutor: Ján Bača, Radek Buršík, Jakub Klodwig, Alice Selby, Jan Svoboda, Veronika Šípošová
ISBN: 9788073808044
OKCZID: 128370998

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAČA, Ján. Zákon o zpracování osobních údajů: praktický komentář. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 361 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.72...)
 
 
 

Seznam literatury