Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2311561 obálek a 581971 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktikum občanského práva hmotného

Autor: Aleš Rozehnal, Jan Hurdík
ISBN: 9788073808051
OKCZID: 128422839

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROZEHNAL, Aleš. Praktikum občanského práva hmotného. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 279 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.82...)
 
 
 

Seznam literatury