Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Registr smluv : praktická příručka

Autor: Martin Kraus
ISBN: 9788073808112
OKCZID: 128452167

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRAUS, Martin. Registr smluv: praktická příručka. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 234 stran. Pro praxi.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.177...)
 
 
 

Seznam literatury