Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322701 obálek a 585385 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právo v měnícím se světě

Autor: Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková
ISBN: 9788073808280
OKCZID: 128505641

Citace (dle ČSN ISO 690):
GERLOCH, Aleš, ed. a ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna, ed. Právo v měnícím se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 863 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.154...)