Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva

Autor: Zbyněk Švarc, Martin Boháček, Jan Dědič, Nicole Grmelová, Jiřina Hásová, Radim Kříž, Vlastimil Pihera, Petr Štěpánek, Tomáš Votava, Radka Zahradníková
ISBN: 9788073808341
OKCZID: 128550048

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠVARC, Zbyněk. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 5. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 516 stran. Vysokoškolské učebnice.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.51...)
 
 
 

Seznam literatury