Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústavné právo Slovenskej republikyAutor: Alexander Bröstl, Pavel Holländer, Patrik Príbelský, Ľudmila Gajdošíková, Lucia Berdisová, Marta Breichová Lapčáková, Marcel Fandák, Peter Franko
ISBN: 9788073808419
NKP-CNB: cnb003310956
OKCZID: 128684876

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRÖSTL, Alexander. Ústavné právo Slovenskej republiky. 4. upravené vydanie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 515 stran. Slovenské učebnice.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury