Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin)Autor: Stanislav Balík, Stanislav Balík, Stanislav Balík
ISBN: 9788073808488
NKP-CNB: cnb003320870
OKCZID: 128633176

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALÍK, Stanislav. Právní dějiny mimoevropských zemí: (stručný nástin). 4. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 291 stran. Právnické učebnice.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.147...)
 
 
 

Seznam literatury