Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky : synergie a průsečíkyAutor: Petr Mlsna
ISBN: 9788073808808
OKCZID: 128802283

Citace (dle ČSN ISO 690):
MLSNA, Petr. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky: synergie a průsečíky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022. 382 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)