Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Integrovaný záchranný systémAutor: Zdeněk Hanuška, Vilém Adamec, Michail Šenovský, Iva Brejzová
ISBN: 9788073852627
NKP-CNB: cnb003509854
OKCZID: 128970694

Citace (dle ČSN ISO 690):
HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný záchranný systém. 2. vydání. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2022. 148 stran. SPBI Spektrum. Červená řada, 40..


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)