Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2292062 obálek a 577898 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů

Autor: Cetkovský, Petr, Kouba, Michal
Rok: 2009
ISBN: 9788073873431
NKP-CNB: cnb002032671
OCLC Number: (OCoLC)607528279
OKCZID: 110527636

Citace (dle ČSN ISO 690):
CETKOVSKÝ, Petr. Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů. Vyd. 1. Praha: Triton, 2009. 259 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

A pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů. Monografie se v první části zabývá diferenciální diagnostikou plicních infiltrátů u imunokompromitovaných pacientů. Detailně rozebírá klinický obraz, možnosti a výsledky zobrazovacích metod, zaujímá stanovisko k využití semiinvazivní a invazivní diagnostiky. Ve druhé části je řešen prostup léků, především antimykotik, přes hematoencefalickou bariéru a zvláštnosti léčby mykotických infekcí centrální nervové soustavy. Třetí část monografie shrnuje veškerou dostupnou terminologii, definice a postupy nutné k diagnostice a léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných nemocných. Součástí knihy je bohatá dokumentace jednotlivých situací, které mohou v denní praxi nastat. V další části jsou kromě hodnocení odpovědi antimykotické terapie popsány i výhody využití kombinované antimykotické terapie u selektovaných vysoce rizikových pacientů, včetně farmakoekonomického pohledu. Závěrečný oddíl knihy je tvořen vyobrazeními a detailními popisy čtyř nejvýznamnějších houbových patogenů. Monografii ocení nejen lékaři pečující o imunokompromitované pacienty (především po transplantacích solidních orgánů i kmenových buněk krvetvorby), ale i ostatní odborníci, kteří se s těmito vysoce rizikovými nemocnými setkávají během konzilií či pohotovostních služeb, například intenzivisté, pneumologové, internisté všech specializací a další. Jeden z recenzentů, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., o této monografii napsal: „Jedná se o velmi cennou, potřebnou a klinicky relevantní publikaci.“ Autor knihy Petr Cetkovský, Vydavatelstvo Triton,

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.159...)