Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2650892 obálek a 799663 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Druhá světová válka - 2. doplněné vydáníAutor: Vladimír Nálevka
Rok: 2014
ISBN: 9788073876692
NKP-CNB: boa001-mzk01001395097
OCLC Number: (OCoLC)886605904
OKCZID: 114389506

Citace (dle ČSN ISO 690):
NÁLEVKA, Vladimír. Druhá světová válka. 2., přeprac. a rozš. vyd. V Praze: Triton, 2014, 256 s. ISBN 978-80-7387-669-2.

Hodnocení: 4.4 / 5 (18 hlasů)


Anotace

 

Druhá světová válka začala v září 1939 jako regionální konflikt ve střední Evropě a skončila o šest let později podpisem bezpodmínečné kapitulace Japonska. Za běžným výkladem válečného dění jako dramatického sledu bojových či politických operací je ovšem nutné vidět každodenní utrpení milionů vojáků na frontě a civilního obyvatelstva v zázemí, koncentrační tábory s plynovými komorami, rozbombardovaná města a nekonečné proudy zoufalých běženců. Je relativně snadné sledovat válku na mapách generálních štábů, ale je to jen část pravdy. Její větší díl je ukryt ve strachu útočícího vojáka, ve sténání raněných či v pláči pozůstalých. Autora této knihy bude až do smrti pronásledovat filmový záběr hořící kalmycké stepi s tisícihlavými stády pološílených kozáckých koní, jejichž jezdci nalezli smrt v nepodařené sovětské ofenzívě u Charkova. Onen apokalyptický obraz měl před očima i při psaní této knihy.Druhé vydání je obohaceno o rozhovor se zesnulým autorem, doslov jeho blízkého kolegy prof. Martina Kováře a obrazovou přílohu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
eReading.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)