Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114916 obálek a 524837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Akutní stavy na interním oddělení

ISBN: 9788073876821
OKCZID: 127817238

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIŤHA, Jan. Akutní stavy na interním oddělení. 2., aktualizované a doplněné vydání. Editorka Magdaléna LEJSKOVÁ, editor Dan RAKUŠAN, editor Štefan ALUŠÍK. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017, 292 s. ISBN 978-80-7387-682-1.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)