Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260968 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Šumava, Lipensko turistická mapa 1:50 000

Rok: 2009
ISBN: 9788073930691
NKP-CNB: cnb001970285
OKCZID: 110272707
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Kartografie Praha (firma). Šumava, Lipensko: turistická mapa 1:50 000. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2009. Turistické mapy 1:50 000, 61. ISBN 978-80-7393-069-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.233...)