Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Židovské památky České republiky, 1: 500 000

Rok: 2016
ISBN: 9788073933913
OKCZID: 127470220

Citace (dle ČSN ISO 690):
Kartografie Praha (firma). Židovské památky Česka =: Jewish monuments in Czechia = Jüdische Denkmäler in Tschechien : 1:500 000. 1. vydání. Praha: Kartografie Praha, a.s., 2016. ISBN 978-80-7393-391-3.


Anotace

 

Židovské osídlení na území dnešního Česka, sahající až do 10. století, je svébytnou součástí naší historie a zanechalo na našem území mnoho jedinečných památek. V mapě, kterou vám předkládáme, jsme se snažili zmapovat ty nejdůležitější a nejzajímavější z nich. Zároveň nám pohled na jejich rozmístění v mapě dává alespoň stručnou představu, jak silně byli židé a jejich kultura začleněni v naší společnosti a rozeseti po Českých zemích. Podrobnějšímu popisu památek je věnována zadní strana mapy, kde se také dozvíte o současném působení židovských obcí a jejich projektech - mapa s vyobrazením významných památek židovské kultury v Česku - ilustrace synagog, modliteben, památníků - textová zadní strana s informacemi o židovském osídlení Českých zemí - projekty 10 hvězd a Kameny zmizelých - popisy a ilustrace nejvýznamnějších památek - textová část také anglicky a německy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.186...)