Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180435 obálek a 541244 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sexuální výchova a prevence sexuálního zneužívání osob s mentální disabilitou

Autor: Radka Šulistová
ISBN: 9788073945640
OKCZID: 125522616

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠULISTOVÁ, Radka. Sexuální výchova a prevence sexuálního zneužívání osob s mentální disabilitou. 1. vydání. Ilustroval Viktorie LÖRINCZOVÁ. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015, 51 s. ISBN
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.228.11...)