Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889774 obálek a 872473 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Krajina - maska přírody? : studie k estetice krajiny a environmentuAutor: Karel Stibral, Veronika Faktorová
ISBN: 9788073945695
NKP-CNB: cnb002775913
OKCZID: 126857337

Citace (dle ČSN ISO 690):
STIBRAL, Karel, ed. a FAKTOROVÁ, Veronika, ed. Krajina - maska přírody?: studie k estetice krajiny a environmentu. Vydání 1. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2015. 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Episteme. Natura.


Anotace

 

Publikace zkoumá estetický postoj ke krajině.Tento pojem byl v nedávné době pro přílišnou zatíženost historickým spojením s výtvarným uměním odsouván stranou či nahrazován pojmem environment, nicméně tato kniha se pokouší ukázat na jeho adekvátnost v některých kontextech či ho naopak problematizovat z nových stran. Zkoumáno je i jeho použití ve světovém i českém kontextu. Kniha je doplněna obrazovou přílohou.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)