Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2259984 obálek a 569382 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Krajina - maska přírody? : studie k estetice krajiny a environmentu

Autor: Karel Stibral, Veronika Faktorová
ISBN: 9788073945695
NKP-CNB: cnb002775913
OKCZID: 126857337

Citace (dle ČSN ISO 690):
Krajina - maska přírody?: studie k estetice krajiny a environmentu. Vydání 1. Editor Karel STIBRAL, editorka Veronika FAKTOROVÁ. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích, 2015. 190 stran, 16 nečíslovaných stran o


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.215.185...)