Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pošetilci, šarlatáni a buřiči : myslitelé nové levice

Autor: Roger Scruton, Ladislav Nagy
ISBN: 9788073948443
NKP-CNB: cnb003307608
OKCZID: 128564626

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCRUTON, Roger. Pošetilci, šarlatáni a buřiči: myslitelé nové levice. Překlad Ladislav NAGY. Vydání první. V Českých Budějovicích: Nakladatelství Jihočeské univerzity, 2020. 324 stran.


Anotace

 

Překlad polemické knihy Fools, Frauds, and Firebrands: Thinkers of the New Left anglického filosofa s myšlením tzv. „Nové levice“ Rogera V. Scrutona. Ve své knize z roku 2015 Roger Scruton navazuje na své dřívější filosofické práce, jak knihy, jako byla monografie Myslitelé nové levice z roku 1985, tak na články, které v průběhu osmdesátých let uveřejňoval v Salisbury Review a které se staly zdrojem řady kontroverzí. Scrutonova argumentace je konzistentní: zdůrazňuje důležitost tradice, kterou ovšem nevnímá jen jako velkou tradici politického myšlení, ale naopak jako tradici všednodennosti, tradici spolků a lidské pospolitosti. Tuto tradici brání proti utopickému radikalismu, jenž — jak dovozuje v knize — se u moderní levice projevuje hlavně vynálezem určité formy novořeči (s odkazem na Orwella).

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.203...)