Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Makromolekulární chemie

Autor: Šňupárek, Jaromír,
Rok: 2009
ISBN: 9788073951665
NKP-CNB: nkc20091927199
OCLC Number: 433000113
OKCZID: 110271311

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠŇUPÁREK, Jaromír. Makromolekulární chemie: úvod do chemie a technologie polymerů. Vyd. 2., dopl. a upr. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 167 s. ISBN 978-80-7395-166-5.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)