Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102682 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kamenné památky Kutné Hory

Autor: ĎOUBAL, Jakub
Rok: 2015
ISBN: 9788073959050
NKP-CNB: cnb002733120
OKCZID: 122315007

Citace (dle ČSN ISO 690):
ĎOUBAL, Jakub. Kamenné památky Kutné Hory: restaurování a péče o sochařská díla. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, 200 s. ISBN 978-80-7395-905-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace



Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.218.67...)