Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2312062 obálek a 582182 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o vyvlastnění : komentář

Autor: Barbora Vlachová
ISBN: 9788074000362
OKCZID: 127880486

Citace (dle ČSN ISO 690):
VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění: komentář. 1. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. xv, 158 stran. Beckovy komentáře.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.171.164...)