Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Autor: Radek Novák
ISBN: 9788074000416
NKP-CNB: cnb002982967
OKCZID: 127901389

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVÁK, Radek. Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2018. xxiii, 342 stran, 11 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.215.77...)