Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2385996 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část

Autor: Kratochvíl, Vladimír
Rok: 2009
ISBN: 9788074000423
NKP-CNB: cnb001961850
OCLC Number: (OCoLC)500002949
OKCZID: 110285331
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 797 s. Právnické učebnice.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Studijní text je přehledně rozdělen do osmi hlav zahrnujících: obecné výklady o trestním právu hmotném a trestní odpovědnosti, základy trestní odpovědnosti a nedostatek protiprávnosti a trestnosti trestného činu dospělého, základy trestní odpovědnosti a nedostatek protiprávnosti a trestnosti provinění mladistvého, právní následky trestného činu a činu jinak trestného dospělého, trestněprávní alternativy, právní následky provinění a činu jinak trestného jako provinění mladistvého, činy jinak trestné spáchané trestně neodpovědnými dětmi a jejich právní následky.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Martinus


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.179...)