Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288231 obálek a 577082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo : obecná část

Autor: Hendrych, Dušan
Rok: 2009
ISBN: 9788074000492
NKP-CNB: cnb001831412
OCLC Number: (OCoLC)320206891
OKCZID: 110273794
Vydání: 7. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 837 s. Právnické učebnice.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Martinus
NK Praha
Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.36...)