Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o nabídkách převzetí: Komentář - Bohumil Havel, Vlastimil Pihera

Rok: 2009
ISBN: 9788074000515
NKP-CNB: nkc20091853677
OCLC Number: 403642603
OKCZID: 110250793

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVEL, Bohumil a Vlastimil PIHERA. Zákon o nabídkách převzetí: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 258 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-051-5.


Anotace

 

Předkládané dílo je prvním komentářem nového zákona o nabídkách převzetí. Publikace je zaměřena především na praktické otázky týkající se aplikace nové právní úpravy nabídek převzetí a v souladu s tímto zaměřením je určena především pro praktikující veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována problematice vzniku nabídkové povinnosti (včetně vzniku nabídkové povinnosti v rámci skupin spolupracujících osob), která patří v tuzemské praxi k nejčastěji diskutovaným otázkám. Autoři reflektují též stávající výkladovou a aplikační praxi České národní banky. Komentář se snaží o maximální jednoduchost, stručnost a výstižnost s tím, že autoři se úmyslně vyhýbají teoretickým úvahám či popisu historických a ekonomických souvislostí, které nemají přímý dopad do praktického života. Rozsah a hloubka komentáře však zároveň překračují standardy pouhých poznámek.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Martinus
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.230.1...)