Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553410 obálek a 741749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právnický slovníkAutor: Hendrych, Dušan
Rok: 2009
ISBN: 9788074000591
NKP-CNB: cnb001990365
OCLC Number: (OCoLC)480881053
OKCZID: 110345079
Vydání: 3., podstatně rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xxii, 1459 s. Beckovy odborné slovníky.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Časté a závažné změny právního řádu, ke kterým došlo v období od jeho poslední publikace, si vyžádaly jeho nové, podstatně rozšířené vydání. Autorský kolektiv obsah každého z více než 5000 odborných hesel a pojmů posoudil, opravil a aktualizoval tak, aby korespondoval s platnou právní úpravou. Některá hesla byla vypuštěna, jiná zcela přepracována a řada nových hesel i pojmů byla do Slovníku doplněna. Právnický slovník ve svém třetím, podstatně rozšířeném vydání, je bezesporu jedinečnou uživatelskou pomůckou v mnoha oborech lidské činnosti.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Martinus


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)