Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200105 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize

Rok: 2008
ISBN: 9788074000751
NKP-CNB: nkc20081818233
OCLC Number: 294935120
OKCZID: 110268071

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2008. xx, 343 s. Beckova edice ekonomie.


Anotace

 

Kniha je zaměřena na téma veřejných financí. Úvodní část textu stručně shrnuje základní východiska normativního přístupu k veřejným financím, založeného na poznatcích veřejné ekonomiky. Druhá část textu je zaměřena na podrobnější analýzu příčin a důsledků rozpočtového deficitu a veřejného dluhu, včetně vzájemné souvislosti těchto jevů. Poslední část textu je věnována analýze nového, u nás dosud nepříliš známého problému souvislosti fiskální nerovnováhy a finančních krizí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.71...)