Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský soudní řád: komentářAutor: Drápal, Ljubomír
Rok: 2009
ISBN: 9788074001079
NKP-CNB: cnb001995200
OKCZID: 110401748
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 2 sv. (xx, 1579, xvii, s.1581-3343). Velké komentáře.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Velký komentář Občanský soudní řád získal Autorskou cenu 2010 za nejhodnotnější původní právnickou publikaci vydanou v ČR. Cenu udělila společnost Karlovarské právnické dny - Společnost německých, českých, slovenských a rakouských právníků. V edici Velké komentáře předkládáme čtenářům další základní právní předpis, a to občanský soudní řád. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, byl od svého vydání již mnohokrát novelizován, ale přesto stále platí. Poslední velká novelizace byla provedena zákonem č. 7/2009 Sb. a je samozřejmě též v komentáři zpracována. Komentář je členěn do dvou dílů, první z nich obsahuje části první až třetí (§ 1–200za), druhá části čtvrtou až osmou (§ 201–376) občanského soudního řádu, předpisy s ním související a Evropské mezinárodní právo procesní, které seznamuje s nařízeními ES, jež jsou implantována do českých právních předpisů.

Zdroj anotace: Portál Srovnáme.czDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)