Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172195 obálek a 537062 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

Autor: Jiří Říha
Rok: 2012
ISBN: 9788074001161
NKP-CNB: cnb002387251
OCLC Number: (OCoLC)817047872
OKCZID: 111328672

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, 802 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-116-1.
Zdroj:


Anotace

 

1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti. Prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci. Zapracovává přitom jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu. Zvláštní pozornost je věnována otázkám, které zákon z důvodu své speciality k dalším trestním předpisům výslovně neřeší. Publikaci připravil autorský kolektiv renomovaných odborníků pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, autora tohoto zákona i trestního zákoníku.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.187...)