Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace

Autor: Melzer, Filip
Rok: 2010
ISBN: 9788074001499
NKP-CNB: cnb001998556
OCLC Number: (OCoLC)551383940
OKCZID: 110439690
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xviii, 276 s. Právnické učebnice.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Tato publikace je první moderní učebnicí právní metodologie (právní argumentace) v českém právním prostředí. Obsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam). Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.110...)