Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní humanitární právoAutor: Ondřej, Jan
Rok: 2010
ISBN: 9788074001857
NKP-CNB: cnb002092994
OCLC Number: (OCoLC)655143943
OKCZID: 110617014
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Mezinárodní humanitární právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxiii, 536 s. Beckova edice právní instituty.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojené konflikty tím, že zakazuje určité chování za ozbrojeného konfl iktu, z hlediska prostředků, metod apod. Obsahem díla je rovněž vývoj a soudobé prameny mezinárodního humanitárního práva, z hlediska mezinárodních ozbrojených konfliktů, zmezinárodněných ozbrojených konfliktů, jakož i vnitřních ozbrojených konfliktů. Pozornost je zaměřena rovněž na implementaci příslušných pravidel mezinárodního humanitárního práva při těchto konfliktech, včetně otázek postihu závažných porušení mezinárodního humanitárního práva (válečných zločinů) na vnitrostátní úrovni i mezinárodními trestními tribunály a soudy. Kniha je určena zejména odborníkům v oblasti mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, ale také studentůmprávnických a dalších fakult, příslušníkům armády ČR a dalších ozbrojených sborů, jakož i širší veřejnosti, která se zajímá o problematiku mezinárodního humanitárního práva.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)