Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mikroekonomie : středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů

Autor: Robert Holman, Dagmar Brožová
ISBN: 9788074002601
NKP-CNB: cnb003046309
OKCZID: 128014234

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2018. xi, 247 stran. Beckovy ekonomické učebnice.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)