Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2539043 obálek a 735009 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o právu shromažďovacím : komentářAutor: Černý, Petr
Rok: 2010
ISBN: 9788074003066
NKP-CNB: cnb002032985
OCLC Number: (OCoLC)614281817
OKCZID: 110501690
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, 243 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-306-6.


Anotace

 

Publikace: Zákon o právu shromažďovacím-komentář - Černý;Lehká. Shromažďovací právo je jedním z pomyslných pilířů každé demokratické společnosti. A protože Česká republika má tu čest patřit mezi takové státy nyní víc jak 20 let, nemohl nespatřit světlo světa i právní předpis, který toto právo občanů (a nejen jich) upravuje. Tím je zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ze dne 27. 3. 1990. Byl tedy koncipován velmi brzy po „sametové revoluci“, ale samozřejmě se ukázalo, že ne bez nedostatků. Byl od té doby již šestkrát novelizován, ale ani to zřejmě nestačí. Praxe volala po komentáři jednotlivých ustanovení a autoři této publikace, JUDr. Petr Černý, Ph.D. a JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., se svého úkolu zhostili vpravdě se ctí. Čtenáři se tedy dostává do rukou skutečně podrobný a vyčerpávající komentář zákona. V první části se seznámí s jeho textem, ve druhé jsou pak obšírně, ale velmi přehledně zpracovány jeho paragrafy. Nechybí samozřejmě odkazy na související předpisy a vybrané judikáty jak českých soudů, tak Evropského soudu pro lidská práva. Zároveň je nastíněno, jak právo shromažďovací působí v různých zemích Evropské unie (zejména u našich nejbližších sousedů) a kam by se měl ubírat jeho další vývoj u nás. Vše je doplněno o vzory podání a dokumentů, což praktici ocení zejména. Přehled použitých pramenů a věcný rejstřík tvoří závěr knihy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.221...)