Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614230 obálek a 779950 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nabývání vlastnictví originárním způsobemAutor: Petr, Bohuslav
Rok: 2011
ISBN: 9788074003325
NKP-CNB: cnb002182745
OCLC Number: (OCoLC)741402620
OKCZID: 110875441
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, 183 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-332-5.


Anotace

 

Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání vlastnického práva originárním způsobem. V úvodu autor rozebírá samotný pojem vlastnického práva a způsoby jeho nabývání. V dalších částech se zevrubně věnuje jednotlivým originárním způsobům nabývání vlastnictví, a to komplexně od nejstarších právních institutů. Postupně je tak podán výklad k nabytí vlastnického práva přivlastněním, nálezem, přírůstkem, vytvořením nové věci, zpracováním, smísením a vydržením a nechybí ani právotvorné rozhodnutí soudu nebo státního orgánu a nabývání vlastnického práva ze zákona. Kromě historického exkurzu u jednotlivých institutů práce obsahuje rozbor platné právní úpravy, který konfrontuje i s návrhem nového ObčZ. Pozornost je zaměřena také na aktuální judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)