Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Podniková ekonomika

Autor: Synek, Miloslav, Kislingerová, Eva
Rok: 2010
ISBN: 9788074003363
NKP-CNB: cnb002124351
OCLC Number: (OCoLC)693927950
OKCZID: 110720321

Citace (dle ČSN ISO 690):
SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxv, 498 s. Beckovy ekonomické učebnice.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Podniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Páté, přepracované a doplněné vydání je určeno nejen studentům, ale řadu cenných rad zde najdou také podnikatelé a manažeři z praxe. Mnohé kapitoly jsou aktualizovány a rozšířeny, některé zcela přepracovány.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Komentáře

výborný stud.materiál,který obsahuje kompletní informace
24.04.2012    Zdroj: SKAT - Souborný katalog


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.178...)