Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2198622 obálek a 554102 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obchodní zákoník Komentář 13. vydání

Rok: 2010
ISBN: 9788074003547
OKCZID: 110757613


Anotace

 

Třinácté vydání tohoto úspěšného díla navazuje na vydání předchozí a rozšiřuje výklad především v oblasti práva obchodních společností, v jejichž úpravě došlo v roce 2009 k několika velmi významným změnám, zejména v návaznosti na změny v příslušných předpisech Evropské unie. Je třeba upozornit především na změny týkající se oceňování vkladů do obchodních společností a finanční asistence, na novinky v úpravě svolávání valných hromad akciových společností a účasti na nich a na změny v úpravě některých práv akcionářů. Opomenout nelze ani úpravu nového orgánu – výboru pro audit. Komentář bere v úvahu i významné novelizace týkající se souvisejících předpisů – zde je třeba poukázat zejména na novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a rovněž na novelu zákona o platebním styku.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.105...)