Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698676 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poistné zmluvyAutor: Petruĺák a Šulíková
Rok: 2012
ISBN: 9788074003561
NKP-CNB: cnb002341770
OCLC Number: (OCoLC)794207913
OKCZID: 111319626

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRUĽÁK, Martin a Martina ŠULÍKOVÁ. Poistné zmluvy. 1. vyd. V Prahe: C.H. Beck, 2012, 375 s. Beckove príručky pre právnu prax. ISBN 978-80-7400-356-1.


Anotace

 

Publikácia prináša podrobnú analýzu slovenskej právnej úpravy poistných zmlúv a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Obsahuje výklad kľúčových vlastností platnej úpravy s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja právnej úpravy, princípy poisťovníctva a právnej regulácie Európskej únie. Usiluje sa ponúknuť ich možné riešenia, pričom sa nevyhýba ani otázkam, ktorých zodpovedanie nemusí byť jednoznačné, a otázkam, ktoré doposiaľ neboli v rozhodovacej činnosti súdov zásadným spôsobom riešené. Nechýbajú citácie a kritické analýzy mnohých aktuálnych rozhodnutí slovenských a českých súdov, aj komparatívne odkazy na riešenie obdobných problémov zahraničnou úpravou. Ako zdroj výkladu využíva znenia smerníc EU a rozhodnutia ESD.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.92.164...)