Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2170750 obálek a 536290 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropská úmluva o lidských právech : komentář

Autor: Jiří Kmec, David Kosař, Jan Kratochvíl, Michal Bobek
Rok: 2012
ISBN: 9788074003653
NKP-CNB: cnb002362767
OCLC Number: (OCoLC)798994382
OKCZID: 111364404

Citace (dle ČSN ISO 690):
KMEC, Jiří. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1660 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.
Zdroj:


Anotace

 

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jednotlivých ustanovení a ilustracích jejich aplikace na konkrétních případech, odkazy na téměř 4 000 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a bývalé Evropské komise pro lidská práva, se zvláštním důrazem na rozhodnutí týkající se České republiky a Slovenska, početné citace do češtiny přeložených klíčových pasáží z nejdůležitějších rozhodnutí, funkčně zapojené přímo do textu komentáře, kromě hlavního výkladu k jednotlivým v Úmluvě zaručeným lidským právům a základním svobodám také zejména podrobný rozbor fungování kontrolního mechanismu Úmluvy a dále mimo jiné kapitoly o metodách interpretace Úmluvy, jejím vnitrostátním působení, jejím vzniku a vývoji atd., obsáhlé seznamy české a zahraniční literatury u každé kapitoly, řadu užitečných příloh včetně věcného rejstříku a rejstříku všech citovaných rozhodnutí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.184...)