Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodologie nalézání práva

Autor: Filip Melzer
Rok: 2011
ISBN: 9788074003820
NKP-CNB: cnb002252042
OCLC Number: (OCoLC)776506593
OKCZID: 111125824

Citace (dle ČSN ISO 690):
MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, 276 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-382-0.


Anotace

 

Předložená publikace systematicky rozebírá, jaké argumenty praktický právník může a musí zohlednit, když z právního předpisu odvozuje řešení konkrétního případu. Aby nalézání práva nebylo nepředvídatelnou hříčkou, musí být založeno na racionální metodě – právní metodologii. Publikace se zabývá podmínkami a způsoby obou podob nalézání práva, tj. jeho výkladem a dotvářením práva soudcem. Stranou nezůstává ani otázka závaznosti soudní judikatury. Za pomoci konkrétních příkladů je vysvětlena metodologie nalézání práva čili teorie právní argumentace. Autor zkoumá jaké argumenty jsou přípustné při odůvodnění řešení právního problému. Analýza jednotlivých právních argumentů reflektuje aktuální judikaturu vysokých soudů i stanoviska právní vědy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.99...)