Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387380 obálek a 593327 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na křižovatkách práva

Autor: Jaromír Hořák
Rok: 2011
ISBN: 9788074003882
NKP-CNB: cnb002193638
OCLC Number: (OCoLC)746836920
OKCZID: 110934188

Citace (dle ČSN ISO 690):
Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: C.H. Beck, 2011. xxxi, 537 s. Beckova edice právo.


Anotace

 

Sborník odborných prací vychází u příležitosti životního jubilea profesora Jana Musila, významného představitele vědy trestního práva a kriminalistiky. Nejaktuálnějším otázkám z této oblasti, včetně otázek kriminologických, je také věnována většina bezmála čtyřiceti příspěvků předních českých i zahraničních teoretiků a osobností justice. Mezi jinými tématy lze uvést tzv. subsidiaritu trestní represe, trestní odpovědnost právnických osob, drogové delikty, kriminalitu mládeže, početnost vězeňské populace či rostoucí vliv médií na průběh trestního řízení. Z procesních otázek jde např. o použití policejního agenta, zakázané metody výslechu a donucení k výpovědím či tzv. korunního svědka. Další část příspěvků zohledňuje působení jubilanta ve funkci soudce Ústavního soudu ČR.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.214...)