Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2386679 obálek a 592962 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: komentář

Autor: Kříž, Jakub, Valeš, Václav a Česko
Rok: 2013
ISBN: 9788074004728
NKP-CNB: cnb002466061
OCLC Number: (OCoLC)857952091
OKCZID: 112116134

Citace (dle ČSN ISO 690):
KŘÍŽ, Jakub a Václav VALEŠ. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 387 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-472-8.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi představuje poslední velký právní předpis, který vypořádává majetkové křivdy z doby komunismu. Na jeho přijetí čekaly dotčené subjekty – církve, náboženské společnosti a současní vlastníci historického církevního majetku – více než dvacet let. Tato publikace: Přináší výklad jednotlivých ustanovení zaměřený především na praktické právní otázky spojené s vydáváním majetku oprávněným osobám. Je doplněna o bohaté odkazy na judikaturu k obdobným ustanovením jiných restitučních předpisů (zákon o půdě, zákon o mimosoudních rehabilitacích apod.). Obsahuje také doplňující studie, které zasazují problematiku majetkového vyrovnání do adekvátního právněhistorického a ústavního rámce. Vzhledem k absenci relevantní literatury na toto téma je nepostradatelnou pomůckou pro povinné a oprávněné osoby, jejich právní zástupce, soudce a další osoby účastnící se vydávání historického majetku církví a náboženských společností.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.179...)