Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119427 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní řád Komentář 4. vydání

Rok: 2013
ISBN: 9788074004841
NKP-CNB: cnb002469673
OCLC Number: (OCoLC)859737706
OKCZID: 112267187

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEMELKA, Luboš, Klára PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 818 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-484-1.
Zdroj:


Anotace

 

Čtvrté vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na změny v právní úpravě, které od posledního vydání nastaly. Přestože nedošlo k větší novelizaci správního řádu samotného, došlo ke změnám v jiných právních předpisech, které se správním řádem souvisí a týkající se například některých typů rozhodnutí, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy, reps. dalších institutů správního řádu

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.30...)