Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy mezinárodního práva veřejného

Autor: Jan Ondřej, Josef Mrázek, Oto Kunz
ISBN: 9788074004872
NKP-CNB: cnb002971738
OKCZID: 127875983

Citace (dle ČSN ISO 690):
ONDŘEJ, Jan, Josef MRÁZEK a Oto KUNZ. Základy mezinárodního práva veřejného. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2018. xv, 271 stran. Beckova skripta.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.96...)